Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že splňuje všetky zákony a požadované predpoklady, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Stránka www.woolishop.com sa pri spracovaní údajov o zákazníkoch riadia ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

3. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je dobrovoľné.

4. Zákazník odoslaním objednávky dáva súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním registračných údajov,  ako aj súhlas s ich prezeraním tretími stranami (prepravná spoločnosť) na účel doručenia tovaru zákazníkovi.

5. Zákazník môže požiadať Prevádzkovateľa o sprístupnenie, alebo vymazanie uložených osobných údajov cez email: obchod@woolishop.com.